Seld
A snapshot of 2014 TRENDS / Cipolwg o DUEDDIADAU 2014.

imageimageimage

Two strong themes evident in the trade shows.

The INDUSTRIAL vibe remains very popular -an abundance of heavy industrial reproductions – old railway cart coffee tables , angular metal shelving  and heavy cast iron seating.

Just as exciting is the strong SCANDINAVIAN  ELEMENT coming through -lots of new and established Scandinavian companies returning to the trade shows after a 5 year gap. Many offering gorgeous textured ceramics , fluffy sheepskins and clean retro lines.

Mix up these two themes and you have a rather lovely combo(these combined with some simple local craft pieces will be  forming the basis of Seld’s edit for 2014.)

COLOURS have a strong FIFTIES influence- dusty pink , mint green , slate blue livened up with vibrant accents of  coral , azure blue and egg yolk yellow. Mix in a peppering of warm metallics especially COPPER .

Accessories are made up of retro designs , fluted onion  shaped ceramic  and vibrant glass bottlenecked vases ,  both plain and floral enamelware , large chunky knitted throws , soft velvet cushions  and tactile sheepskins.

Paint colour on walls veers towards dark earthy muted shades or light warm neutrals- leave the accent colours for accessories.

JEWELLERY was in two distinct camps- Large modern look at me pieces or in complete contrast – the most delicate tiny pieces especially nature inspired -trees and  woodland animals .

ANIMAL wise – we predicted owls some 5 years ago- stags a couple of years ago. FOXES remain popular but for 2015 we predict a rise in popularity of one bird in particular - the SWAN -don’t  forget- you read it here first!

imageimage

imageimage

Mae yna ddau thema cryf yn y Sioeau Treth.
Mae’r teimlad DIWYDIANNOL o hyd yn boblogaidd iawn - toreth o ailgreadau diwydiannol trwm - fordydd coffi hen certiau rheilffordd, silffoedd onglol meta a seddi dur castddrwm.
Yr un mor cyffrous yw’r ELFEN SCANDANAFIAIDD sy’n dod trwyddo - llawer o gwmniau newydd a sefydledig yn dychwelyd i’r sioeau treth ar ôl bwlch o 5 mlynedd. Nifer yn cynnig seramigion gweadog hyfryd, croen defaid blewog a llinellau glân retro.
Cymysgwch y ddau thema ac fe gewch cyfuniad hyfryd (mi fydd yr rhain a darnau crefft syml lleol yn creu sylfaen golygiad Seld ar gyfer 2014.)
Mae dylanwad PUMDEGAU cryf ar LLIWIAU - pinc llwchog, gwyrdd mintys, glas llechog yn bywiogu acenion ffyniannus o cwrel, glas asur a melynwy. Cymysgwch pupureg o fetalygion lliwgar yn enwedig COPR.
Mae atelogion wedi’i gwneud i fyny o dyluniadau retro, seramigion siâp winwn rhychiog a fasau fotelgwddf bywiog, owmalwisg plaen a blodeuog, tafliadau talpiog wedi’i gweu, clustogau felfed meddal a croen defaid cyffyrddog.
Mae lliw paent ar waliau yn tueddu tuag at cysgodau daearog mud tywyll neu niwtralay ysgafn cynnes - gadewch y lliwiau aceniog at yr atelogion.
GEMWAITH ar gael mewn ddau gwersyll wahanol - Darnau mawr modern ‘edrychwch ataf i’ neu yn gwbl gyferbynnol - y darnau cai bychannaf yn enwedig wedi’i ysbrydoli gan natur - coed ag anifeiliad y goedwig.
Gydag ANIFEILIAD - rhagwelon tylluannod rhyw 5 mlynedd yn ôl - Ceirw cwpwl o flynyddau yn ôl. Mae LLWYNOGOD dal yn boblogaidd ond ar gyfer 2015 rydym yn rhagweld tyfiad mewn poblogrwydd un aderyn yn arbennig - yr ALARCH - peidiwch ag anghofio - fe ddarllennoch chi ‘fo yma yn gyntaf!

SELD in London

Staying in Shoreditch whilst visiting a trade show to finalise the seld edit for the forthcoming season (more of which later …) but first- here’s an inspiring gallery of photographic delights and our lowdown on the best we found during our stay.

Comfiest bed ever at the Ace Hotel

Best brunch at Maisontroisgarcons 

Fab supper at Persian restaurant Dishoom  , also enjoyed a half price discount at legendary Pizza East (Mondays only- grab a key fob) 

Some serious retail therapy from talented design duo Bolongaro Trevor(who created AllSaints all those years ago).. .cant visit Shoreditch without popping into Spitalfields market (-the best day is Thursday )

and of course-our lovely Buddug, just around the corner on Columbia Road

Decorating -your style / Steil personol

There’s nothing more satisfying than creating a cosy welcoming home. A home to greet you with open arms after a hard day’s work and the more bespoke and personal you make it the lovelier and more relaxing it becomes. William Morris once said "Have nothing in your home that you don’t know to be useful or believe to be beautiful." 

There is something beautiful in personalising objects for your home. Personalising doesn’t always have to mean stamping names on products- far more satisfying is to create something that is truly your own- albeit customising a junk shop find or buying a basic deco such as our £10 deer trophy and spray painting it in your own colour choice.

It’s quick , cheap , easy, fun and beautiful … what more could you want?! 

Here’s some detail on how easy it actually is. It’s so easy that the most difficult decision will be picking your colour! Our only tip is spray paint before assemble, and that’s about it. 

If you have already bought our deer trophy and he already has a place of pride on your wall, we’d love to see your photos. Please feel free to post or share your photographs on our Facebook page. 

 

Pa mor hyfryd yw I ddisgyn adre ar ol diwrnod caled o waith pan mae’r cartref yna wedi ei addurno yn eich steil personol chi? Fedrwch ychwanegu stamp eich hun heb stampio enwau ar draws pob dim! Mae’n bosib darganfod llwyth o nwyddau unigryw mewn siopau sborion neu meddyliwch am drawsnewid addurn syml rhad fel ein carw pren drwy damaid o baent – jyst un tip- peintiwch cyn adeiladu-llawer haws . . 

The secret to faux flowers

( other than choosing fab realistic ones!) is to be seasonal-

so no peonies in November or snowberries in June!

Also, rather than plonking them in a vase- play with them- use wire cutters to trim down long stemmed varieties . Tealight holders make great bud vases, wide necked ones can be a little tricky to arrange but think outside the box , e.g. prop up individual stems with large pieces of fruit etc.

Bottle neck vases are on trend and look best adorned with one simple stem or twig.

Lastly , mix things up by adding real greenery from the hedge to your blooms or plumping out ordinary garage forecourt arrangements with faux eucalyptus.

Here’s a few ideas from Seld Aberaeron to give you the jist…

Y gyfrinach I ddefnydd llwyddiannus o flodau ffyg

yw I fod yn dymhorol yn eich dewis , felly dim rhosys ym mis Tachwedd neu brigau eirin yng nghanol Haf. Peidiwch bod ag ofn torri lawr coesau hir , mae daliwr cannwyll te yn medru gweithio’n dda fel fas fach I flodau byr er y ffiol hawsa I drefnu yw un a top cul fel potel , un brigyn syml sydd rhan amlaf yn edrych orau yn rhain.

Yn ola, cymysgwch blodau ffug gyda ambell I frigyn iawn o’r clawdd neu defnyddiwch brigau ffug fel ewcalyptws I drawsnewid blodau sylfaenol rhad.

Dyma cwpl o luni e o Seld Aberaeron am ysbrydoliaeth …

ROUGH LUXE / CREU GWAGLE DIWYDIANNOL MOETHUS

The whole wall clad in timber planks and the exposed concrete floor are probably most customers favourite bits of the Aberaeron shop interior.

You can create a successful rough-luxe interior at home by contradicting rough textured timber and industrial materials with the unexpected luxe vibe of sparkling chandeliers , metallics and faux fur.

Leave walls half stripped , peeling paint can be replicated by using our  crackle wall paper if your walls are too perfect! Add large gilt mirrors and frames , layer up textured linens and fur and invest in a few key show pieces such as our gold drip concrete vase , faux fur throw and amazonian feather head piece and voila- a totally unique , relaxing and very cool interior.

Mae y wal bren ac y llawr concrid yn cael dipyn o sylw gan cwsmeriaid yn siop Aberaeron ac mae yn bosib I greu gwagle cyffroes llwyddiannus gan adlewyrchu y cyferbyniad rhwng elfennau diwydiannol  ac eitemau moethus fel ffyr ffyg , metel lliwiau cynnes aur a ambell I beth fyddai yn draddodiadol mwy cysurus mewn hen blas  crand yn y wlad.

Dyma cwpl o lunie o’r fath o beth fyddai yn addas , cysylltwch a Seld am fwy o ysbrydoliaeth.

Staying in rome for a few days enjoying long lazy lunches and exploring Monti and Trastevere , our two favourite districts . Called in to say hello to Nora P who has fhe best shop in Rome! Great restaurants in both , rundown so far
Best lunch l’asino d’oro in monti
Best pizza(ever!) In trastevere - Al Spagettaria founded in 1896.
Best bar - S.Calisto
Best restaurant , slow food one - Spirito Di Vino

Graffiti abounds ( invented by the romans)

Cwpl o ddyddie yn mwynhau ardaloedd Monti a Trastevere yn Rhufsin.
Wedi galw fewn i ddweud helo i Nora P sydd a’r siop orau yn Rhufain gufan!
Bwyta gormod fel arfer . Dyma restr fer o hoff lefydd
Cinio gorau - l’asino d’oro yn monti
Bar gorau - S.Calisto
Pizza gorau’n ybyd! -Al Spegettario
Swpergorau - Spirito DiVino

Erdych mlaen yn barod i tro nesaf!

Autumn Cushion Collection

 

image

We’re nuts about these gorgeous and quirky patchwork cushions. They really are a work of art and it’s proving very difficult for us to choose our favourite. Take a look at the collection 


Do you have a favourite?


Ni wedi cwympo mewn cariad gyda’r clustogau clytwaith yma. Mae pob un yn unigryw ac mae’n anodd iawn dewis ffefryn - Rhowch cip olwg ar y casglaid

Oes gen chi un?

Low down on Laugharne! / Penwythnos yn Laugharne!

A fab weekend stay at Brown’s Hotel in Laugharne visiting Dylan Thomas’s favourite haunts (including The Ranch- his preferred TexMex!)) If only I had been wearing Seld’s earrings I could have given an authentic yeeha.

We enjoyed a seriously good meal at The Corrs - created  by Nick-  the laid back owner  and head chef. The place proved to be a little difficult to find as the sign blew away over a year ago and he has yet to find a reason  to replace it! (told you he was cool). Book early would be our only advice but well worth  a visit. 


Arhosiad hyfryd yng ngwesty  Brown’s yng nghysgod Dylan Thomas .
Pryd o fwyd unigryw TexMexx yn The Ranch ( Rwy’n difaru ddim wisgo clustdlysau o Seld ! ) pryd ardderchog , bythgofiadwy ym mwyty The Corrs - dan arweiniaeth y perchennog uber cool Nick.

Autumn Trends from Seld Surgery

Newly returned from a manic marathon of walking the shows of London Design Week viewing the very best that UK design has to offer.

We were mostly sourcing for Seld’s 2014 collection but also couldn’t help adding some last minute goodies to the Autumn collection.

We’ll have some tough editing to do as we have found some very gorgeous goods. For Autumn, think of the warm metallic tones of copper and pure Welsh gold and silver smokey subdued tones- Metallics will instantly add depth and a little glamour.

Craft is still huge, in the form of up cycled patchworks , hand knitted textiles and faux fur for added warmth and all important texture, especially if you favour a simpler more muted palette.

Seld Aberaeron is brimming with new exciting products as more of the Autumn winter collection arrives daily - including gorgeous faux hydrangeas, snowberries and Autumn foliage.

To keep up to date with our stock and collections join our Facebook community or send us a tweet

Back in stock - yn ôl mewn stoc
Franjipani - Vibrant and stunning hand painted enamel cups 
                         Cwpannau syfrdanol a bywiog â pheintiwyd â llaw o dur bwyd-diogel,

Back in stock - yn ôl mewn stoc

Franjipani - Vibrant and stunning hand painted enamel cups 

                         Cwpannau syfrdanol a bywiog â pheintiwyd â llaw o dur bwyd-diogel,